Smart Proiect

Suntem profesioniști cu mulți ani de experiență în relaționarea cu autoritățile competente și obținerea autorizațiilor necesare pentru montarea de firme luminoase și reclame. Suntem cea mai importantă companie din domeniul autorizării firmelor luminoase și reclamelor din București și avem planuri ambițioase pentru viitor.

Ne sprijinim activ Clienții, asigurând calitatea excepțională a serviciilor prestate, încadrându-ne în bugetul stabilit și termenul de execuție. Pe măsură ce compania se dezvoltă și apar noi oportunități, talentul oamenilor noștri ne ajută să valorificăm tot acest potențial.

Suntem dedicați muncii noastre, avem experiența și motivarea de a reuși în ceea ce ne propunem. Cu noi economisiți timp. Relațiile noastre profesionale cu clienții sunt personalizate, serioase și fără timp pierdut. Cea mai bună reclamă pentru noi este recomandarea directă a clienților, fără publicitate exagerată sau nefondată. Avem cel mai bun raport calitate/preț.

Profesioniști în servicii de autorizări – București

Servicii profesionale complete de autorizare a fimelor și reclamelor exclusiv în Municipiul București.

0
ANI DE EXPERIENȚĂ
0
PROIECTE FINALIZATE
0
CLIENȚI

În cei peste 19 ani de experiență, cumulând un total de aproape 4.200 de proiecte executate ireproșabil pentru peste 3500 de clienți, ne-am specializat în efectuarea tuturor serviciilor necesare obținerii autorizațiilor de construire, precum:

Servicii

Certificatul de Urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului condițiile în care se poate monta reclama pe un anumit amplasament (dimensiunile admise, nivelul maxim de înălțime, avizele ce vor fi necesare pentru obținerea autorizației, etc).
Certificatul de Urbanism nu ține loc de Autorizație de Construire.

Termenul legal de eliberare a Certificatului de Urbanism este de 30 zile de la data depunerii documentației tehnice legale aferente.

Autorizațiile de Construire pentru amplasarea firmelor și reclamelor se eliberează în baza Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a Legii 185/2013, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.

Autorizațiile de construire sunt eliberate de: Primăria Municipiului București (în cazul în care reclama urmează a fi amplasata pe un imobil Monument Istoric sau într-o Zonă Protejată a Ministerului Culturii) sau de către Primăriile de Sector ale Municipiului București – în toate celelalte cazuri.

Termenul legal de eliberare a unei Autorizații de Construire este de 30 de zile de la data depunerii documentațiilor tehnice legale aferente.

Amplasarea unei firme sau reclame se poate efectua legal numai după obținerea Autorizației de Construire.

Amenzile pentru amplasarea obiectelor publicitare fară Autorizație de Construire sunt aceleași ca și pentru construirea unui imobil fară Autorizație de Construire și sunt cuprinse între 1.000 – 10.000 lei.

Oferim informații detaliate privind obținerea Autorizației de Construire pentru beneficiarii care își doresc îmbunătățirea imaginii firmei prin amplasarea unor reclame noi la sediul lor, dar nu cunosc legislația în domeniul autorizării și condiționările impuse de primărie / terțe instituții avizatoare.

Proiectele de arhitectură sunt întocmite pe baza anumitor informații primite din partea beneficiarului reclamei sau, după caz, din partea firmei de producție publicitară care execută reclama (dimensiuni, materiale folosite, simulări grafice, sistemul de montare pe locație, detalii tehnice constructive).

Proiectele noastre sunt întocmite conform legislației în vigoare de către arhitecți afiliați la Ordinul Arhitecților din România.

Simulările grafice fac parte din proiectul de arhitectură necesar obținerii autorizației de construire și sunt realizate pe baza fotografiilor amplasamentului unde se va executa lucrarea și a graficii reclamei în format vectorial.

Proiectele de arhitectură trebuie înregistrate la Ordinul Arhitecților din România și achitată o taxa de timbru de arhitectură în cuantum de 0,05% din valoarea devizului estimativ al execuției reclamei.

Proiectele pot fi înregistrate de către arhitect sau de către firma de proiectare pe baza împuternicirii primite din partea arhitectului.

Planurile cadastrale de amplasare în zona scara 1:500 și 1:2000 sunt necesare întocmirii documentației privind obținerea certificatului de urbanism și se obțin de la Direcția Patrimoniu a Primăriei Municipiului București.

În cazul în care reclama se amplasează pe imobile construite după 1990 este necesara obținerea planurilor cadastrale actualizate de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara București.

Prin intermediul Certificatului de Urbanism se cer diverse avize în funcție de solicitare și de primăria care vă elibera Autorizația de Construire.

Uzual, primăriile solicita avizele E-Distribuție Muntenia și Agenția Națională de Protecție a Mediului, dar se pot solicita avize și de la terțe instituții avizatoare (de ex.: avizul Ministerului Culturii în cazul reclamelor amplasate în Zone Protejate ale Ministerului Culturii sau pe Monumente Istorice, etc.).

Termenul legal de eliberare a avizelor este de 30 zile de la data depunerii documentațiilor tehnice legale aferente.

Primăria Municipiului București, Primăriile Sectoarelor 3 și 6 solicita prin intermediul certificatelor de urbanism un referat de verificare de rezistenta întocmit de către un inginer verificator atestat indiferent de tipul sau dimensiunea reclamei.

Referatul de verificare conține constatările și observațiile inginerului verificator în urma studierii proiectului de arhitectura.

Primăriile solicita prin intermediul certificatului de urbanism expertize tehnice la reclamele de mari dimensiuni sau la cele care vor fi amplasate la nivelele superioare ale imobilelor, inclusiv terasele acestora.

Expertiza tehnica presupune analizarea construcției de către un inginer expert tehnic atestat conform legii.

Expertul tehnic întocmește un raport de expertiza tehnica în care prezinta efectele lucrărilor propuse asupra sistemului structural și asupra rezistentei și stabilității construcției. Raportul de expertiza conține și recomandări în privință soluțiilor posibile de realizare a construcției.

Clienți

Lucrări realizate

Contactează-ne

SMART PROIECT S.R.L

Sos. Mihai Bravu, Nr. 43, Bl. P14,
Sc. A, Et. 1,Ap. 6, interfon 6,
Sector 2, 021306 – București