Servicii

In cei peste 12 ani de experienta, cumuland un total de aproape 2600 de proiecte executate ireprosabil pentru peste 1200 de clienti ne-am specializat in efectuarea tuturor serviciilor necesare obtinerii autorizatiilor de construire, precum:

 

  • CERTIFICATE DE URBANISM
  • PROIECTE DE ARHITECTURA
  • SIMULARI SEMNALISTICA
  • PLANURI CADASTRALE
  • AVIZE
  • REFERATE DE VERIFICARE
  • EXPERTIZE TEHNICE
  • INREGISTRARE PROIECTE LA ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
  • AUTORIZATII DE CONSTRUIRE
  • CONSULTANTA PRIVIND OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Certificatul de Urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului conditiile in care se poate monta reclama pe un anumit amplasament (dimensiunile admise, nivelul maxim de inaltime, avizele ce vor fi necesare pentru obtinerea autorizatie, etc).

Certificatul de Urbanism nu tine loc de Autorizatie de Construire.

Termenul legal de eliberare a Certificatului de Urbanism este de 30 zile de la data depunerii documentatiei tehnice legale aferente.

Proiectele de arhitectura sunt intocmite pe baza anumitor informatii primite din partea beneficiarului reclamei sau, dupa caz, din partea firmei de productie publicitara care executa reclama (dimensiuni, materiale folosite, simulari grafice, sistemul de montare pe locatie, detalii tehnice constructive).

Proiectele noastre sunt intocmite conform legislatiei in vigoare de catre arhitecti afiliati la Ordinul Arhitectilor din Romania.

Simularile grafice fac parte din proiectul de arhitectura necesar obtinerii autorizatiei de construire si sunt realizate pe baza fotografiilor amplasamentului unde se va executa lucrarea si a graficii reclamei in format vectorial.
Planurile cadastrale de amplasare in zona scara 1:500 si 1:2000 sunt necesare intocmirii documentatiei privind obtinerea certificatului de urbanism si se obtin de la Directia Patrimoniu a Primariei Municipiului Bucuresti. In cazul in care reclama se amplaseaza pe imobile construite dupa 1990 este necesara obtinerea planurilor cadastrale actualizate de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti.
Prin intermediul Certificatului de Urbanism se cer diverse avize in functie de solicitare (reclama sau amenajari interioare) si de primaria care va elibera Autorizatia de Construire.

Uzual, pentru reclame, primariile solicita avizele ENEL si Agentia Nationala de Protectie a Mediului, dar se pot solicita avize si de la terte institutii avizatoare (de ex.: Ministerul Culturii, Inspectoratul de Stat in Constructii, etc.).

Uzual, pentru amenajari interioare, primariile solicita avizele Inspectoratului de Stat in Constructii, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Agentia Nationala de Protectie a Mediului,

dar se pot solicita avize si de la terte institutii avizatoare (de ex.: Ministerul Culturii, Directia de Sanatate Publica, etc.).

Termenul legal de eliberare a avizelor este de 30 zile de la data depunerii documentatiilor tehnice legale aferente.

Primaria Municipiului Bucuresti, Primariile Sectoarelor 3 si 6 solicita prin intermediul certificatelor de urbanism un referat de verificare de rezistenta intocmit de catre un inginer verificator atestat indiferent de tipul sau dimensiunea reclamei.

Referatul de verificare contine constatarile si observatiile inginerului verificator in urma studierii proiectului de arhitectura.

Primariile solicita prin intermediul certificatului de urbanism expertize tehnice la reclamele de mari dimensiuni sau la cele care vor fi amplasate la nivelele superioare ale imobilelor, inclusiv terasele acestora.

Expertiza tehnica presupune analizarea constructiei de catre un inginer expert tehnic atestat conform legii.

Expertul tehnic intocmeste un raport de expertiza tehnica in care prezinta efectele lucrarilor propuse asupra sistemului structural si asupra rezistentei si stabilitatii constructiei. Raportul de expertiza contine si recomandari in privinta solutiilor posibile de realizare a constructiei.

Proiectele de arhitectura trebuie inregistrate la Ordinul Arhitectilor din Romania si achitata o taxa de timbru de arhitectura in cuantum de 0,05% din valoarea devizului estimativ al executiei reclamei.

Proiectele pot fi inregistrate de catre arhitect sau de catre firma de proiectare pe baza imputernicirii primite din partea arhitectului.

Autorizatiile de Construire pentru amplasarea firmelor si reclamelor se elibereaza in baza Legii 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si a Legii 185/2013, privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.

Autorizatiile de construire sunt eliberate de: Primaria Municipiului Bucuresti (in cazul in care reclama urmeaza a fi amplasata pe un imobil Monument Istoric sau intr-o Zona Protejata a Ministerului Culturii) sau de catre Primăriile de Sector ale Municipiului Bucuresti – in toate celelalte cazuri.

Termenul legal de eliberare a unei Autorizatii de Construire este de 30 de zile de la data depunerii documentatiilor tehnice legale aferente.

Amplasarea unei firme sau reclame se poate efectua legal numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire.

Amenzile pentru amplasarea obiectelor publicitare fara Autorizatie de Construire sunt aceleasi ca si pentru construirea unui imobil fara Autorizatie de Construire si sunt cuprinse între 1.000 – 10.000 lei.

Oferim informatii detaliate privind obtinerea Autorizatiei de Construire pentru beneficiarii care isi doresc imbunatatirea imaginii firmei prin amplasarea unor reclame noi la sediul lor, dar nu cunosc legislatia in domeniul autorizarii si conditionarile impuse de primarie / terte institutii avizatoare.

 

cityscape